Duettegardiner

Duettegardiner

Duettegardiner er solbeskyttande og bidreg til mindre varmeinnslepp om sommaren, i tillegg til å isolere om vinteren. Det trådlause systemet gjer denne gardina både barne- og dyrevenleg.

Ein kan velje mellom fast topp, fast botn eller "svevegardin". Med fast topp kan duettegardina trekkast frå toppen og ned, med fast botn kan duettegardina trekkast frå botnen og opp, medan ei svevegardin kan både trekkast opp frå botnen og ned frå toppen,


Duettegardiner kan også leverast med lystett tekstil, som er perfekt til soverom!