Persienner

Persienner

Persienner egnar seg til både store og små vindauge og gir god kontroll på kor mykje lys og varme du ynskjer å sleppe inn. Dei er effektive som solskjerming, men skjermar også godt mot innsyn.

Persienner er av høg kvalitet, men likevel eit prisgunstig alternativ til anna solskjerming.


Persiennene er i aluminium og blir levert med ei breidde på 25 eller 35 mm. Her kan ein velje mellom 50 ulike fargar, og anten gå for ein kontrastfarge eller ein farge som allereie finst i rommet.


Persiennene kan bli betjent med vendestav og heisesnor, eller med svevefunksjon.