Rullegardiner

Rullegardiner

Rullegardiner kjem i eit breitt utval av stoff med ulike fargar og mønster. Stoffa blir levert i ulike gradar  lystettheit, som gjer at dei kan passe godt på soverom. Det finst også nokre stoff som er flammehemmande, som gir ekstra sikkerheit til dømes i barnehagar, institusjonar og liknande.


Ein kan velje mellom tre typar kontroll av rullegardinene: softraise (fjørtrekk), kjedetrekk eller motor.

Kjedetrekk er standard.


Rullegardinene kan også leverast med "eige design". Lat ungane få teikne eigne motiv og designe sjølv rullegardina dei skal ha på rommet sitt!